Studio Mone

Kadeřnický a kosmetický salón v Praze


Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené firmou Studio Mone, Sinkulova 133/20, Praha 4, 147 00, IČO: 87101009 s platností od 1.10.2009

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platné pro nákup v internetovém obchodě www.e-studiomone.cz, v oblasti prodeje kosmetického a kadeřnického zboží, bižuterie a doplňků. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující (fyzická osoba) řídí se vztahy ustanovením občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující (právnická osoba, podnikatel), řídí se vztahy ustanovením obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb.

Prodávající (dodavatel): Studio Mone, Sinkulova 133/20, 147 00 Praha 4, IČO: 87101009, č.ú.: 2116449319/0800, tel:+420 604 873 947, e-mail: obchod@studiomone.cz

Kupující (zákazník): Kupující je při uzavření obchodního vztahu povinen provést registraci s uvedením svých kontaktních údajů nutných pro řádné vyřízení objednávky a dodání zboží, popřípadě údajů, které mají být uvedeny na daňovém dokladu. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a stvrzuje s nimi svůj souhlas.

 

II. Ochrana osobních údajů a informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, a budou použity pouze k řádnému vyřízení objednávky. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s řádným dodáním objednaného zboží (adresa dodání). Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

III. Ceny

Aktuální a platné ceny pro internetové objednávky jsou vždy uvedeny na internetovém obchodu. Ceny platné pro kosmetický salon Studio MONE jsou k dispozici na recepci salonu.

 

IV. Objednávky

Objednávky jsou realizovány přes internetový obchod na adrese http://obchod.studiomone.cz - prodávající. Zde zákazníkem vytvořená objednávka je pro zákazníka i pro prodávajícího závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka odeslat objednávku. Kupující obdrží zboží za cenu uvedenou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není aktuálně skladem, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a možný termín dodání. Pokud kupující toto nepotvrdí, není objednávka realizována.

 

V. Dodací podmínky

Zboží skladem je expedováno do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. V opačném případě do 15 pracovních dní. Zboží je možné vyzvednou osobně v kosmetickém salonu Studio MONE, Sinkulova 133/20, Praha 4 Podolí (cena doručení 0,-Kč) – termín odběru nutno předem telefonicky dohodnout. V ostatních případech je zboží odesíláno přepravní službou, s termínem doručení 24 hodin od expedice (130,-Kč) po celé ČR, nebo odesláním Českou poštou (130,-Kč). U objednávek nad 3.500,-Kč nebude doprava účtována, hradí prodávající. Neúplné, poškozené nebo zaměněné zboží je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@studiomone.cz , s dopravcem zahájit reklamační řízení (písemný zápis) a kopii zápisu neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného, nekompletního nebo zaměněného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace dodávky není žádný nárok.

 

VI. Platební podmínky

- v hotovosti při převzetí zboží - dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá dopravce) - bankovním převodem (kupující uhradí částku předem na účet prodávajícímu, zboží je expedováno po připsání částky na účet) V případě speciální objednávky, nebo výjimečně většího množství zboží, bude dodání zboží podmíněno zaplacením zálohové platby před expedicí zboží. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: - Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@studiomone.cz) s textem: „Odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č.(číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis. - Vrácené zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. - Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 

VIII. Záruční podmínky

Na zboží je poskytována záruční doba dle zákona, tj. 24 nebo 6 měsíců. Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.7.2009 a nahrazuje předchozí ustanovení. Změny všeobecných smluvních podmínek vyhrazeny.