Studio Mone

Kadeřnický a kosmetický salón v Praze


Reklamační řád 

Tento reklamační řád je zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka – kupujícího, při uplatňování reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu http://obchod.studiomone.cz - prodávající. 

 

Kupující je povinen dodané zboží před jeho převzetím řádně zkontrolovat. V případě poškození zásilky nebo jiných optických vad, je kupující povinen sepsat s přepravní službou reklamační zápis. V zápisu bude uveden přesný popis a rozsah konkrétního poškození.  Tento zápis je nutné neprodleně zaslat prodávajícímu na adresu : obchod@studiomone.cz . Kupující je oprávněn v tomto případě zboží od přepravní služby nepřevzít.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi skutečně dodaným a objednaným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemnou zprávu na obchod@studiomone.cz.  Pokud tak neučiní, pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující uplatnit reklamaci opět písemnou formou, zasláním na adresu obchod@studiomone.cz . 

Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu, kompletní, nepoužité a nepoškozené zároveň s daňovým dokladem prokazujícím provedení nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě Studio MONE, na korespondenční adresu prodávajícího:

Studio MONE, Sinkulova 133/20, 140 00 Praha 4, nebo osobně předat na recepci kosmetického salonu Studio MONE.

Reklamované zboží nesmí být zasláno na dobírku! V takovém případě bude zásilka odmítnuta.

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Finanční částku za oprávněně reklamované zboží, poukáže prodávající bezhotovostně bankovním převodem na účet kupujícího.  

 

Nárok na uplatnění reklamace se nevztahuje na:

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Mechanické poškození

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Škody způsobené v rozporu s návodem na použití nebo aplikaci zboží

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Znehodnocení způsobené nevhodným skladováním

<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Jeví-li výrobek známky nadměrného užití

 

V případě jakýchkoli informací nebo dotazů, neváhejte nás kontaktovat na adrese obchod@studiomone.cz., případně na telefoním čísle +420 604 873 947